KONCERTY

Žalm 34,2

Dobrorečiť budem Pánovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach.