INFORMÁCIE O 2%

Ďakujeme za každú vašu podporu.

Umožní nám to pokračovať ďalej v našej činnosti.

Darovanie 2 % z daní

Ak by ste radi podporili službu TIMOTHY Production o.z., môžete tak urobiť poukázaním 2 % dane z príjmov.

Neplatíte o nič viac, len využívate svoje zákonné právo dať 2 % zo svojich daní subjektom, ktoré sú pre tento účel zaregistrované.

AKO NA TO!

RADY A POKYNY NA POUKÁZANIE 2% (3%)

Pre zamestnancov

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo potvrdenia si môžete stiahnuť TU. 
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.  Tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť TU. 
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Vyhlásenie a Potvrdenie) 

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Do 31. marca 2024  podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Pre právnické osoby

Do 31. marca 2024 podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

ÚDAJE O ORGANIZÁCII

IČO: 52429326
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: TIMOTHY PRODUCTION O.Z.
Sídlo: Kráľova Lehota 425, 032 33 Kráľova Lehota

3% DANE PRI DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

KONTAKT

email: timothy@timothy.sk