TIMOTHY PRODUCTION O.Z.

Kapela Timothy je po formálnej stránke zoskupením s právnou formou občianského združenia nesúceho názov TIMOTHY PRODUCTION O.Z. 

V rámci aktuálne płatnej legislativy je pre nás táto právna entita najviac vyhovujúcou nielen vzhľadom na súčasný stav , ale predovšetkým pri pohľade do budúcnosti. Ponuka riešenia , ktoré sa nám pre fungovanie nášho zoskupenia javia ako najvhodnejšie. V procese prijímania rozhodnutí, v rámci vonkajšej i vnútornej komunikácie, z pohľadu ekonomického fungovania, formalizácie vnútornej štruktúry a príslušných zodpovedností, ale aj pri určovaní cieľov a obsahu činnosti.

 

Občianske združenie TIMOTHY PRODUCTION O.Z. má širšie definované ciele a činnosť (viď. stanovy združenia v prílohe), ktoré na jednej strane odrážajú súčasný stav, ale zároveň rozširujú hranice nášho pôsobenia a naznačuju možnú víziu.

 

Sme predovšetkým kapelou, občianske združenie nám však zároveň otvára dvere k ďalším aktivitám, ktoré môžu našu službu ešte viac rozšíriť a obohatiť.

Informácie o združení: 

 

TIMOTHY PRODUCTION O.Z.

Kráľova Lehota 425
032 33 Kráľova Lehota
IČO: 52429326
DIČ: 2121132409