PODPORA

S VAŠOU POMOC TO PÔJDE ĽAHŠIE!

Ak mate na srdci pomôcť nám finančne, tak Vaše príspevky môžete zaslať na nasledovné účty:

SK82 0200 0000 0014 6320 1858
pre ČR: 228069709/0300

Variabilný symbol: 2121
Do poznámky: prosím uveďte váš email

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU A MODLITBY! Vážime si to!