Napísal: Daniel Hurtuk

Duch Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie… (Izaiáš 61,1)

Tento biblický verš je našou modlitbou, ktorú sa každý deň ako kapela modlíme a ktorou si pripomíname naše povolanie. V tomto povolaní sme sa usilovali, aj napriek mnohým zápasom, verne stáť aj v roku 2019. Je to cesta osobnej premeny, po ktorej kráča každý z nás. Premena je však zároveň pomenovaním a centrálnym zacielením turné, ktoré spoločne s ďalšími partnermi a spolupracovníkmi organizujeme v období na prelome rokov. Ide nám v ňom o obnovu myslenia, uzdravenie vzťahov a celkovú zmenu atmosféry v mestách a ich dôležitých zložkách, akými sú samospráva, školstvo, zdravotníctvo, služby, podnikateľská sféra, cirkvi a ďalšie dôležité odvetvia. Chceme prostredníctvom koncertov chvál, osobných modlitieb za predstaviteľov miest a ich obyvateľov a stretnutí s nimi, prinášať do týchto komunít kultúru vzájomnej úcty, zmierenia a obnovy života. V roku 2019 sme v rámci tohto turné navštívili spolu 14 miest na Slovensku a v Čechách, kde sme zažívali nielen jedinečnú atmosféru turné, ale boli sme hlavne svedkami toho, ako Božia láska konkrétne premieňa a uzdravuje.

V roku 2019 sme viackrát dostali pozvanie a vzácnu príležitosť hrať aj mimo územia Slovenska. Navštívili sme mnoho miest v Českej republike. Možnosti hrať v Čechách sú pre nás veľmi cenné a u našich susedov vystupujeme vždy s potešením. Okrem toho sme mali tiež možnosť navštíviť Srbsko a zahrať si aj v Anglicku, kde sme zažili naozaj jedinečnú atmosféru chvál v Exeteri. Toto mesto je nám mimoriadne blízke aj preto, lebo tam žijú nám spriaznení ľudia a naši priatelia. Naozaj jedinečným bolo pre nás hranie v Londýne a Luxembursku. Žijú tam komunity Slovákov, ktorí nás vrúcne prijali a pripravili chválové večery otvorené nielen Slovákom, ale aj domácim obyvateľom.

Ústredným podujatím je však pre nás každoročne CampFest. V roku 2019 sme dostali vzácne privilégium pripraviť ústrednú pieseň festivalu, ktorou bola skladba Ty o mne vieš a spolupracovať tiež na príprave programu otvorenia. S chválami sme vystúpili aj na sobotnom večernom programe v hlavnom stane.

Holy Spirit Night v Bratislave bol ďalším nevšedným podujatím, kde sme mali možnosť zahrať chvály spoločne s naším priateľom Miťom Bodnárom. Bolo nádherné hrať spolu s ním pre to isté publikum, pre ktoré po nás vystúpil aj Martin Smith so svojou kapelou. Veľmi nás potešilo, že sme v roku 2019 mohli hrať pre ľudí aj na východnom Slovensku, napríklad v Prešove na záver Dobrovoľníckeho týždňa alebo v Hatalove na Festivale nádeje. Tieto príležitosti sú pre nás zatiaľ skôr zriedkavé, ale o to vzácnejšie.

Nezabudnuteľnú atmosféru mal pre nás aj Pochod za život v Bratislave, kde sme mohli vystúpiť na jednom zo sprievodných koncertov.

Záver roka patrí opäť Premene Tour, ale je zároveň obdobím prípravy nášho nového albumu.

Každé hranie, aj v tom najmenšom meste alebo sále, má pre nás úplne rovnakú hodnotu a význam ako hranie na veľkom pódiu pre početné publikum. Veríme, že Boh na tieto podujatia pozýva každého osobne a cez stretnutie s Ním a dotyk Jeho lásky obnovuje život každého z nás. My toho chceme byť súčasťou, snažíme sa Mu dávať úplne k dispozícii a napĺňať naše poslanie najlepšie, ako vieme. Ďakujeme všetkým našim spolupracovníkom a podporovateľom, ktorí nám akoukoľvek formou pomáhajú napĺňať toto povolanie.

Daniel Hurtuk

Viac o Premena Tour sa dočítate na: https://awakening.sk/premena-tour/