Napísal: Daniel Hurtuk
Napísal: Daniel Hurtuk

Aj v roku 2018 sme v kapele Timothy kráčali cestou napĺňania spoločne prijatej vízie a Božích zasľúbení. Jej dôležitou súčasťou sú nové piesne, nahrávky, kvalitný duchovný worship a koncerty, ktoré chceme prinášať a prostredníctvom ktorých chceme ukazovať smer iným.

Konkrétnymi krokmi na tejto ceste bolo odohratie asi 80-tich podujatí nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Podujatia mali rôznorodý charakter, konali sa vonku aj v rozmanitých priestoroch, od menších kostolíkov, cez modlitebne a sály až po obrovský stan pre 6000 návštevníkov. Spoločným menovateľom bola oslava Ježiša – Kráľa a prinášanie Jeho Kráľovstva.

Na jar sme tiež nahrali DVD chválových, prevažne vlastných skladieb v angličtine, ktoré by malo vyjsť začiatkom budúceho roka. Na tomto DVD sa budú nachádzať anglické verzie piesní ako Po Tebe túžim viac, Dýchaj skrze mňa, Silnejšia ako smrť, Moje Pery a ďalšie. Ale aj naše dve úplne nové anglické piesne, ktoré nemajú slovenský preklad. :)Spoluautorsky sme sa podieľali na otváracom programe 20-teho, jubilejného, ročníka CampFestu s názvom „PREMENIŤ:“ a zároveň sme autorsky, hudobne a produkčne obohatili tento festival ústrednou piesňou – „hymnou“ s názvom Prosím vstúp, ktorú sme následne aj vydali na iTunes, Google Play a pod. Pri tejto príležitosti sme vydali aj dve knihy s názvom PREMENA a Modlitbená Evanjelizácia, ktoré hovoria o tom, ako robiť Evanjelizáciu úplne prirodzene cez Ježišovu lásku.

Jednou zo súčastí vízie kapely Timothy je taktiež sociálny projekt. Tento rozmer sme začali v roku 2018 konkrétne napĺňať v spolupráci so združením Integra. Prijatím záväzku pravidelne finančne podporovať africké dievčatko Fridah chceme nielen konkrétne pomôcť, ale zároveň byť inšpiráciou pre iných. Ako ambasádor združenia Integra sprostredkúvame na svojich koncertoch takúto formu pomoci všetkým, ktorí v sebe cítia volanie pomáhať iným.

V roku 2018 sme sa na rôznych podujatiach zúčastnili aj praktických seminárov, kde sme sa s ich účastníkmi, hľadajúcimi vlastnú identitu chválových umelcov, podelili o svoje skúsenosti a poznatky.

Na jeseň roku 2018 sme sa začali intenzívne pripravovať na turné nesúce názov „Premena“. V jeho rámci sme zavítali do viacerých miest na Slovensku aj v Čechách, pričom zámerne išlo o osídlenia s menším počtom obyvateľov. V týchto vybraných mestách sme pôsobili ako aktér modlitebnej evanjelizácie a jednoduchým spôsobom sa prostredníctvom modlitieb a chvál dotýkali nielen sŕdc ich obyvateľov, ale aj srdca samotných miest, ktorým je ich verejná správa, sociálny, či kultúrny život, školstvo, rodiny, cirkev. V spolupráci s tímom modlitebných služobníkov sme ponúkali modlitby za konkrétne potreby miest, za ich zástupcov z verejnej aj duchovnej sféry, inštitúcie, firmy a za mnohých iných, ktorí nielen tvoria tvár a atmosféru mesta, ale ktorí priamo nesú zodpovednosť za jeho smerovanie.

V roku 2018 sme zaznamenali kvalitatívny posun vpred aj v oblasti technického vybavenia a zabezpečenia. Pán Boh nám požehnal nové nástroje a najmä novú dodávku, ktorou sa na koncerty dopravujeme a ktorú sme už tak veľmi potrebovali! Usilovne na sebe pracujeme individuálnym cvičením na nástrojoch aj na spoločných skúškach, pričom tieto praktické cvičenia sú v rovnováhe so spoločným časom modlitieb aj osobným časom chvál.

Všetky tieto skúsenosti uplynulého roka sú svedectvom toho, aký dobrý Otec je Pán Boh! Sme mu nesmierne vďační za otvorené dvere a vypočuté modlitby. Veríme, že rok 2019 bude aj pre našu službu a miesta, kam sa vyberieme, prelomový. Očakávame nové veci v mnohých oblastiach, vrátane našich rodín či služby. Modlíme sa za to, aby naša služba stále niesla Jeho slávu a bola nádejou pre stratených a hľadajúcich, pretože nechceme o Pánu Bohu len hovoriť, ale Ho chceme aj osobne poznať!

Daniel Hurtuk