Napísal: Martin Kalivoda

Boh je dobrý a chce, aby ľudia mohli zakúšať jeho lásku a dobrotu. No žiaľ, nie veľa ľudí ju pozná. A presne o tom je modlitebná evanjelizácia. Chceme učiť a trénovať každého veriaceho, ako prakticky a prirodzene zdieľať dobrú správu o Ježišovi so svojimi blížnymi a okolím. No nie len to, ale aj ako priniesť premenu do spoločnosti na miesta vplyvu. 

Potrebujeme ostať hlinou v jeho rukách

Odkedy som sa obrátil k Bohu, horela vo mne veľmi silná túžba zdieľať dobrú správu o Ježišovi. Akurát som nevedel, ako presne by som to mal robiť? Preto ma niekedy zožieralo, keď som nevedel, ako začať s ľuďmi rozhovor alebo ako im zrozumiteľne podať evanjelium. Vnímal som, že to je veľmi potrebné.  Aj doteraz za to cítim v srdci zodpovednosť veľmi silno. 

Časom som sa „zabehol“ v cirkvi, mal som svoju službu, predstavy, plán, hodnoty, víziu… Až kým sa to všetko nezačalo rúcať ako domček z karát. Moja viera stála na dosť veľkej hrane. Presne v tom období ma Boh začal nanovo veľmi intenzívne posielať medzi stratených ľudí, ktorí ho zatiaľ nepoznajú, vrátane ľudí, ktorí v neho veria len formálne a podstata evanjelia im zatiaľ uniká.

Cítil som sa ako hlina, ktorá sa rozpadla v rukách Hrnčiara, a vytvoril z nej niečo úplne nové a iné, niečo, pre čo ju chcel Hrnčiar stále mať. Aj my sa potrebujeme stať takouto formovateľnou hlinou v Božích rukách.

Zabehnutý v živote versus nový koncept 

Niekedy môžeme byť už veľmi zabehnutí v našich životoch, niekedy aj frustrovaní – a je nám veľmi ťažko prijať alebo osvojiť si nejaký nový koncept v živote. Presne o tom je modlitebná evanjelizácia. Chceme ľudí učiť nové spôsoby, ako biblicky, aktuálne, efektívne, ale zároveň aj prirodzene (nenásilne, ľudsky) a nadprirodzene (modlitbou, Duchom Božím) prinášať evanjelium nášmu okoliu. Pridáš sa?

Keď som sa nechal Bohom premeniť, prinieslo to do môjho života a viery „nový oheň“ a „čerstvý vietor“. Dokonca keď sme sa modlili za chorých ľudí podľa príkladu z Markovho evanjelia 16:18, videli sme aj veľmi veľa uzdravení v bežnom živote.

Evanjelium je tá najlepšia správa na svete – o tom, že Boh nás tak veľmi miluje, že dal svojho jednorodeného Syna z lásky pre nás, aby sme nezahynuli, ale mohli mať večný život. On už urobil všetko, jeho náruč je otvorená pre každého jedného človeka. No žiaľ, veľa ľudí o tom nemá ani „páru“, alebo to poznajú len ako teóriu, ktorá im už dnes nemá čo dať. Otázkou je, ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? Koho pošle, aby ho poznali?  – Nás.

 Zvestovať evanjelium je poslanie pre každého kresťana 

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch…“ (Matúš 28:19)

Boh si chce používať každého veriaceho na to, aby prinášal jeho dobrú správu tomuto svetu. Nie len „vyvolených“, veľké akcie, veľkých evanjelistov, misionárov a teológov s veľkými menami, ale každého, kto v neho verí.

Neznamená to nutne stáť na pódiu alebo na námestí a hlásať evanjelium. Znamená to dovoliť, aby Ježiš cez teba mohol žiť tam, kde si, s ľuďmi, s ktorými si. Ako je napísané v Biblii, my sme jeho telom, jeho rukami, nohami, ústami… Dovoľ mu, aby cez teba hovoril a konal svoje dielo. Evanjelizácia nie je iba pre „vyvolených“, ale pre každého jedného veriaceho.

V rámci tejto služby sme tento rok spustili turné po mestách s názvom PREMENA TOUR a vydali dve knihy od Argentínskeho kazateľa Eda Silvosa: Premena a Modlitebná evanjelizácia. V týchto knihách je rozoberané, ako zasiahnuť celé mesto, priniesť doň prebudenie a zmeniť v ňom atmosféru modlitbou, evanjelizáciou, zástupným pokáním, zjednotením kresťanov a ďalšími nástrojmi. Obsahuje aj veľmi dobré vyučovanie, ako zasiahnuť našich susedov a najbližších podľa vzoru z evanjelia podľa Lukáša, 10. kapitoly.

Tiež sme spustili stránku www.AWAKENING.sk, na ktorej čoskoro pribudnú blogy a videá, ktorými by sme chceli inšpirovať kresťanov, ako zdieľať ich vieru. 

Boh chce konať cez obyčajných ľudí neobyčajné veci. Pridáš sa? 

Martin Kalivoda